Trang chủ » Làng Viên Đình

Bạn ở ngõ nào ? ( Ảnh )

Tranh thủ về quê tối ngày 18.12, với sự nhiệt tình của Mr. Trưởng Thôn và đồng bọn hôm nay http://chuaviendinh.com đã có một bổ ảnh tổng hợp các đầu ngõ của làng Viên Đình. Bài này show ảnh các ngõ từ đầu xóm Đình đến cuối xóm Đông. Còn ảnh các ngõ trong thôn Cộng Hòa sẽ có một bài khác.

Nếu các bạn xem, sẽ thực sự bỡ ngỡ trước hình ảnh các ngõ. Đôi khi phải mất vài giây mới nhận ra là ngõ nào, mình đã đặt chân đến chưa... những hình ảnh trong đầu sẽ được tua lại những năm tháng, tự sắp xếp, hồi tưởng, liên hệ.... Cũng như các bài ảnh khác, vì có nhiều ảnh nên xin miễn chú thích. Các bình luận xin mọi người để ở dưới.

 

Khu Thị Tứ Đình Dương đang thay da đổi thịt mỗi ngày

 

 

 

Ý tưởng : Đình Chinh

Tổ chức thực hiện : Mr.Trưởng Thôn và Đồng Bọn ( Quốc Anh - Quốc Hùng - Xuân Dũng - Hải Đồng ... )

 

 

 

Lưu bút

Viết lưu bút: