Trang chủ » Thơ văn Viên Đình

Được Mùa - Mr.Trưởng Thôn (Hồng Phong) Ngõ 23 Viên Đình

ĐƯỢC MÙA

 

được mùa


Con cò đứng đậu chân đê,
Nhắn ai đến gặt lùa về nhanh tay.
Bõ công dân cấy dân cày,
Lại thêm ba tháng đêm ngày đợi trông.
Ông trời làm thỏa lòng dân,
Ban cho thời tiết thuận hòa nắng mưa.
Nhanh tay gặt lúa cho vừa,
Xanh nhà lúa tốt hơn già đồng sâu.
Bõ công chăm sóc bấy lâu,
Dân ta học cách làm giầu đồng quê.
Này đây lúa thóc gặt về,
Đầy sân thóc mới thôn quê vui mừng.


-------------------Đông lỗ-------------------

Hồng Phong - Ngõ 23 Viên Đình

 

được mùa

Lưu bút

Viết lưu bút: