Trang chủ » Thơ văn Viên Đình

Em về nơi ấy - Mr.Trưởng Thôn (Hồng Phong) Ngõ 23 Viên Đình

Em về nơi ấy!
 
 
em về nơi ấy

Em về nơi ấy !
Con sông nước chảy
Chiếc thuyền xuôi mái
Nhành lá nhẹ bay

Em về nơi ấy !
Vườn cây bóng mát
Gió đồng bát ngát
Thổi cánh diều bay

Em về nơi ấy !
Ngày vào vụ cấy
Mùa đông giá rét
Lúa vẫn thẳng hàng

Em về nơi ấy !
Xuân mới vừa sang
Trẻ con thôn xóm
Chúc tết quoanh làng

Em về nơi ấy !
Tìm chút hoang mang
Lá vàng rơi rụng
Lúc ấy thu sang

Em về nơi ấy !
Trong mùa vụ gặt
Cò trắng vẫn bay
Lúa thóc phơi đầy

Em về nơi ấy !
Tìm lại tuổi thơ
Quê hương rộng mở
Nơi ấy em về…..!

Lưu bút

Viết lưu bút: