Trang chủ » Thơ văn Viên Đình

Giếng Chùa - Nguyễn Thu Hường Dự Thi - MS 007

 

Giếng Chùa - Nguyễn Thu Hường Dự Thi - MS 007
Với Chất liệu sơn dầu tác giả đã dựng nên khung cảnh giếng và cụm di tích chùa viên đình
Kích thước:420x297cm
 
 
 
 
 
Nguyễn Thu Hương Ngõ 19 Viên Đình

Lưu bút

  • Đình Chinh đã viết::
    Rất nhiều cách thể hiện nghệ thuật. Làng mình vậy mà sắp đủ cả các nghề rồi. Chúc mừng Hường đã tham gia cuộc thi

Viết lưu bút: