Trang chủ » Chùa Viên Đình

Hình ảnh Chùa và Làng năm 2007

Không biết những bức hình này được ghi lại vào mùa nào của năm 2007 nhưng có nắng vàng trải dộng, cánh đồng Vân đang vụ trồng màu, con đường Bến vẫn còn trải đá răm, khúc Bang giang Sen đã lụi...

 

Lưu bút

  • ericSmact đã viết::
    Overseas Cargo Shipping. Get Instantly Quoted in Minutes. Save Now! - https://www.shippingquest.com/international/international-shipping-quote.html?g=9

Viết lưu bút: