Trang chủ » Phật Giáo Quốc Tế

Hòa thượng Lý Vạn Phụng(Lee Manbong) bậc thầy quốc gia Hàn Quốc về Nghệ thuật Phật giáo.

 

Hòa thượng Lý Vạn Phụng (Lee Manbong - 李萬奉 和尚), một văn nghệ sĩ trí thức Phật giáo Hàn Quốc nổi tiếng, Ngài đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc Hàn Quốc trong lĩnh vực Hội họa, thư pháp. Những tác phẩm của Ngài được đạt tiêu chuẩn Quốc tế, được triễn lãm nhiều nước trên thế giới, Ngài là một trong những nhân tài kiệt xuất của thời đại Phật giáo Hàn Quốc, là một trong những bậc thầy của quốc gia về nghệ thuật Phật giáo.

Hòa thượng thuộc dòng Thiền Thái Cổ (Taego), sinh năm Canh Tuất (1910).

Năm Đinh Tỵ (1917), đất Bồ đề sẳn sàng tiếp đón một Thích tử vào cửa Bát Nhã, Ngài được song thân thuận cho vào cửa Từ bi xuất gia học Phật.

Năm Bính Dần (1926) sau khi thọ giới Sa Di, Ngài say mê môn nghệ thuật, vốn có năng khiếu hội họa, Hòa thượng Bổn sư thấy Ngài trí lực dung lượng lớn cho nên thuận cho phép học thêm môn nghệ thuật hội họa. Hiện có công trình nghệ thuật của Ngài cống hiến cho văn hóa Hàn Quốc.

Ngài thường dạy học trò rằng : “Trong lúc sáng tác một bức tranh phải bằng trái tim Từ bi và tinh thần Trí tuệ thì tác phẩm mới có hồn”. Tranh của Ngài được triển lãm tại phòng văn hóa trương bày khắp nơi trên đất Hàn và Nam California, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới.

27.10.2010

Thích Vân Phong tóm lược theo tạp chí PG Hàn Quốc

Kính mời thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật của Hòa Thượng


 

Sưu tầm : Đình Chinh  http://chuaviendinh.com

Lưu bút

Viết lưu bút: