Lịch Sử

Phần nội dung ở đây sẽ được tổng hợp từ :

 

- Tài liệu từ xã Đông Lỗ

- Các di chỉ bản tại thôn Viên Đình

- Đại Đức  Thích Chơn Phương

- Các cụ trong làng Viên Đình

- Đóng góp từ các cá nhân các thế hệ người Viên Đình - Đông Lỗ

 

Rất mong được sự đóng góp về thông tin, để Website mau chóng đến với mọi người. Ai có thông tin thêm xin hãy gửi thư về địa chỉ Email : info@turnviet.com. Xin cám ơn !