Trang chủ » Thơ văn Viên Đình

Nhớ Chiều Quê - Quốc Anh ngõ 16 Viên Đình

 

chiều quê


NHỚ CHIỀU QUÊ


Nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ quê
Nhớ hàng tre rợp bóng trưa hè
Nhớ cội đa già che bóng mát
Nhớ lá vàng rơi lúc thu về
Nhớ cánh diều vi vu trong gió
Nhớ cụ già,nhớ con xóm nhỏ
Nhớ dáng Mẹ mỗi lúc đêm về
Nhớ đàn em nhỏ,bóng chiều xa...

 

Kí danh : andy  - Nguyễn Quốc Anh - Ngõ 16 Viên Đình - Đông Lỗ

 

chiều quê

Lưu bút

Viết lưu bút: