Trang chủ » Phật Giáo Việt Nam

Tìm Hiểu Về Nếp Sống Thiền Môn

Tìm hiểu về Nếp sống Thiền môn

1. Vì sao người tu hành lại cạo trọc đầu?


 


Từ xưa tới nay, từ Phương Đông đến Phương Tây, bất cứ ở nước nào các nhà tu hành theo đạo Phật đều cạo trọc đầu.
Theo Phật thoại, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có đệ tử là ngài A-Nan đẹp trai. Một hôm A-Nan ra phố, gặp một phụ nữ yêu kiều đang cầm một bó hoa, A-Nan muốn quyên bó hoa về dâng Phật. Người phụ nữ ấy ra điều kiện:”phải lấy cô ta làm vợ thì mới tặng bó hoa”. Ngài A- Nan nhận lời, vì cho rằng đây chỉ là chuyện bông đùa ngoài đường. Người phụ nữ tặng hoa, đến buổi chiều vào tu viện để nhận chồng, A- Nan hoảng hốt không biết đối phó bằng cách nào, liền nghĩ ra kế “cạo trọc đầu”, làm cho hình thái diện mạo đổi khác, khiến người phụ nữ không nhận ra mình nữa. Tình huống trớ trêu được giải quyết ổn thỏa. Từ đó đưc Phật ra giới luật:” Tất cả những người xuất gia tu hành theo đạo Phật đều phải cạo trọc đầu”, câu ca “Phen này cắt tóc đi tu” xuất phát từ tích chuyện đó. Thực chất đây là một hành động kiên quyết tĩnh tâm cắt bỏ một phần quyến rũ của sắc dục “răng, tóc con người”, tức là người tu hành loại bỏ một phần căn nguyên dục tính, điều mà Phật giáo rất quan tâm để khỏi dẫn đến sự vô minh, điểm đầu tiên gây ra tội lỗi- cảnh khổ.

2. Bạn biết gì về mầu sắc y phục của các nhà tu hành ?

 

 Về màu sắc y phục của các nhà tu hành cũng có căn nguyên,. Ấn độ - nơi phát tích Phật giáo là một đất nước có nhiều giai cấp , giai tầng xã hội, trong đó tầng lớp cùng khổ nhất trong xã hội là Patria – nô lệ. Các nhà sư tuy không thuộc tầng lớp cùng khổ, nhưng tự nguyện sống cuộc đời gian truân, xa rời lối sống ích kỷ an lạc cá nhân, để được gần chúng sinh,cứu độ chúng sinh qua cảnh khổ. Chính vì thế các nhà tu hành chọn áo màu vàng – màu sắc trang phục của giai tầng cùng khổ nhất trong xã hội. Áo khoác thường để hở vai bên phải, đầu trần, chân đất thực hiện phép tu khổ hạnh. Ý nghĩa sâu sắc của tích Phật này được hiện thực hóa ở mọi đất nước Phật giáo du nhập vào. Ở các nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu thừa, cơ bản người tu hành thường dùng áo màu vàng. Ở các nước chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa có thể thấy màu nâu, xám tro..nhưng đều cùng thứ vải thô với màu sắc mà người nghèo khổ thường dùng. 
                                                           

Nguyễn Thế Trường - Ngõ 16 Viên Đình

Lưu bút

Viết lưu bút: