Trang chủ » Thơ văn Viên Đình

Về Qua Đông Lỗ - Nguyễn Quốc Hùng -Dự Thi - MS 005

Về Qua Đông Lỗ - Nguyễn Quốc Hùng - Dự Thi - MS 006

 

Ai vê Đông Lỗ quê em!

Cây đa bóng mát , hàng kem bốn mùa

Đông vui ngày lễ lên chùa

Ngoài sân con trẻ lô đùa vui thay

Cây đa bóng cả dang tay

Hồ sen trong nước soi mây qua đinh

Người dân thôn xóm quê mình

Bốn năm làm hội linh đình ba hôm

Chiều chiều lúc cảnh hoàng hôn

Gió đưa diều của trẻ con lên trời

Đồng xanh lúa tốt ngời ngời

Ngày mùa tấp lập lúa phơi đường làng

Nhớ đâu những lúc xuân sang

Trẻ con đi khắp quanh làng chúc xuân

Này đây những khách xa gần

Ai về Đông Lỗ người dân đón chào!

 

Nguyễn Quốc Hùng - Xóm Mới - Thị Tứ Đình Dương

Lưu bút

  • Nguyễn Xuân Dũng đã viết::
    Được
  • Hồng Phong đã viết::
    hay

Viết lưu bút: